Online İcra Takip Sistemi

Online İcra Takip Sistemi

İcratek Online İcra Takip Sistemi ile Avukatlar çevrimiçi (online) olarak mesai saatleri içerisinde, dava ve icra takibi (e-takip) açabilmektedirler. Yetkileri dâhilinde sistemdeki vekâleti bulunan açık ve kapalı dava ile hukuk dosyalarını (vekâleti bulunmayan dava dosyaları için ilgili hâkiminden onay alarak) inceleyebilmektedir. Bu kapsamda avukatlar;

• Dava dosyalarından suret alabilmekte;
• Elektronik imza ile sistemdeki dava dosyalarına evrak gönderebilmekte,
• Dava bilgilerine ulaşılabilmekte,
• Duruşma günlerini sorgulayabilmekte,
• Yeni dava dosyası açabilmekte,
• Online harç ve masraf ödeyebilmektedir.